γυμνάζω

γυμνάζω
(AM γυμνάζω)
Ι. 1. εξασκώ κάποιον με σωματικές ασκήσεις, προπονώ
2. εξασκώ κάποιον σε κάτι, εκπαιδεύω
3. εθίζω κάποιον σε κάτι
μσν.
1. κινώ ποινική δίωξη
2. ασκώ έφεση
αρχ.
1. καταστρέφω, φθείρω
2. συζητώ λεπτομερώς κάτι
II. (η μετοχή παθ. παρακμ.) γυμνασμένος, -η, -ο (AM γεγυμνασμένος, -η, -ον
Μ και γυμνασμένος, -η, -ον)
1. με ασκημένο, αθλητικό σώμα
2. ασκημένος, έμπειρος σε κάτι.
[ΕΤΥΜΟΛ. Το ενεργητικό γυμνάζω (< γυμνός) ήταν αρκετά σπάνιο στην Αρχαία. Αντ' αυτού χρησιμοποιούσαν κυρίως το μέσο γυμνάζομαι, το οποίο αρχικά σήμαινε «λαμβάνω μέρος σε γυμνικούς αγώνες», όπου οι αθλητές ασκούνταν γυμνοί, και έπειτα απλώς «εξασκούμαι (σωματικά και πνευματικά)», σημασία την οποία διατήρησε και στη νέα Ελληνική.
ΠΑΡ. γύμναση (Α -ις), γυμνάσιο(ν), γύμνασμα, γυμναστήριο(ν), γυμναστής
αρχ.-μσν.
γυμνάσια
νεοελλ.
γύμναστρα.
ΣΥΝΘ. απογυμνάζω, εκγυμνάζω, προγυμνάζω
αρχ.
διαγυμνάζω, εγγυμνάζω, επιγυμνάζω, καταγυμνάζω, προαναγυμνάζω, προσγυμνάζω, συγγυμνάζω, υπογυμνάζω
νεοελλ.
καλογυμνάζω].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • γυμνάζω — train naked pres subj act 1st sg γυμνάζω train naked pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γυμνάζω — γυμνάζω, γύμνασα βλ. πίν. 35 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • γυμνάζω — γύμνασα, γυμνάστηκα, γυμνασμένος 1. εξασκώ κάποιον με κατάλληλες γυμναστικές ασκήσεις: Η άσκηση γυμνάζει τους μυς. 2. ασκώ κάποιον πνευματικά: Μας γύμνασε στην αριθμητική. 3. το μέσ., γυμνάζομαι ασκούμαι σε κάτι: Γυμνάζομαι από παιδί …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • γεγυμνασμένα — γυμνάζω train naked perf part mp neut nom/voc/acc pl γεγυμνασμένᾱ , γυμνάζω train naked perf part mp fem nom/voc/acc dual γεγυμνασμένᾱ , γυμνάζω train naked perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γυμνάζεσθε — γυμνάζω train naked pres imperat mp 2nd pl γυμνάζω train naked pres ind mp 2nd pl γυμνάζω train naked imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γυμνάζῃ — γυμνάζω train naked pres subj mp 2nd sg γυμνάζω train naked pres ind mp 2nd sg γυμνάζω train naked pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γυμνάσουσι — γυμνάζω train naked aor subj act 3rd pl (epic) γυμνάζω train naked fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) γυμνάζω train naked fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γυμνάσω — γυμνάζω train naked aor subj act 1st sg γυμνάζω train naked fut ind act 1st sg γυμνάζω train naked aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γυμνῶν — γυμνάζω train naked fut part act masc voc sg γυμνάζω train naked fut part act neut nom/voc/acc sg γυμνάζω train naked fut part act masc nom sg (attic epic ionic) γυμνός naked fem gen pl γυμνός naked masc/neut gen pl γυμνόω strip naked pres part… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γεγυμνασμέναι — γυμνάζω train naked perf part mp fem nom/voc pl γεγυμνασμένᾱͅ , γυμνάζω train naked perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”